Daily Archives: Decembro 5th, 2015

Esperanto-Sumoo

Esperanto-Sumoo yılda 6 kere yapılan ve Japon Sumo güreşi günlerine denk gelen ve Japon esperantist Hori Jasuo tarafından organize edilen kitap okuma günleridir.

Kasım ayındaki 15 günlük kitap okuma günleri 15-29 Kasım tarihleri arasında yapılmış ve bu kez 29 ülkeden 265 kişi hep birlikte kitap okumuşlardır. Bu sayı ile de yeni bir rekor kırılmıştır.

Herkes kendi gücüne göre okuyacağı kitabını ve her gün okuyacağı sayfa sayısını baştan belirliyor.  Bu kez 265 katılımcıdan 216’sı başta verdiği sözünü 15 gün boyunca hiç aksatmadan yerine getirebilmiş ve toplamda 18,000 sayfa okunmuş. Dolayısı ile bu da kişi başına 15 günde ortalama 70 sayfaya denk geliyor.

Türkiye’den bu kez sadece iki kişi katılabildik, halbuki geçen aylarda 3 hatta 4 kişinin de katıldığı olmuştu.

Amaç Esperanto kültürüne kitap okuyarak gelişmesine katkıda bulunmak. Bugüne kadar Esperanto dilinde 25,000 değişik eser yayınlanmıştır.


Esperanto-Sumoo estas organizaĵo de libro legado-tagoj organizita de la japana esperantisto Hori Jasuo kaj okazas ses foje en la jaro samtempre al la japanaj luktadoj de Sumo

En novembro la libro legado okazis inter la tagoj 15 kaj 29, kaj ĉi foje 265 legantoj el 29 landoj legis librojn kune. Tiu nombro estas nova rekordo.

Oni laŭ-kapable elektas libron kaj promesas kiom da paĝoj oni legos ĉiu tage antaŭ la Sumoo. Ĉi-foje 216 legantoj el la 265 sukcesis venki ĉiu-tage kaj 18,000 paĝoj estis legitaj. Tio estas 70 paĝoj per leganto en 15 tagoj.

Turkujo ĉi-foje partoprenis kun nur du legantoj, tamen en la pasintaj monatoj tiu nombro estis 3 kaj eĉ 4.

La celo estas helpi kreskigi la Esperanto-kulturon per legado de libroj. Ĝis nun 25,000 libroj estas eldonitnaj en Esperanto lingvo.


http://www.esperanto-sumoo.strefa.pl/index.html

Esperanto-Sumoo

UEA BM’de / UEA ĉe UN

UEA (Uluslarası Esperanto Derneği) ‘ni temsilen Alain Favre, Nicole Margot ve Stefano Keller 24-25 Kasım günleri Cenevre Uluslar Sarayında Birleşmiş Milletlerin 8. Azınlıklar Forumunda konuşma yaptılar.

Stefano Keller’in fransızca dilindeki konuşmasını sayfanın altındaki birinci bağlantıdan dinleyebilirsiniz.  Ayrıca konuşmanın farklı dillerdeki metni pdf formatında ikinci bağlantıda bulunuyor.

*** UEA ülke olmamasına rağmen BM’de temsil edilen tek organizasyondur.


Alain Favre, Nicole Margot kaj Stefano Keller, reprezentantoj de Universala Esperanto-Asocio (UEA) en la 8a Minoritata Forumo de Unuiĝintaj Nacioj (UN), Palaco de Nacioj, Ĝenevo, 24-25 novembro 2015 faris alpaorolon.

La alparolon de Stefano Keller en franca lingvo vi povas aŭskulti en la unua ligilo suben. Ankaŭ la diverslingvaj tekstoj de la alparolo en pdf formato troviĝas en la dua ligilo.

*** UEA kiu ne representas iun landon estas la nura organizacio representita ĉe UN.


1) Konuşma / Alparolo

2) Metinler / Tekstoj

UEA ce UN

Esperanto hakkında Blog / Blogo pri Esperanto

Türkçe dilinde bir Esperanto blog’umuzun olduğunu biliyor muydunuz? Radikal gazetesinin kullanıcılarına tahsis ettiği bloglar web sayfası kısmında zaman zaman Esperanto hakkında Türkçe dilinde haberler yayınladığımız bir blogumuz var. Yaklaşık 6 ay önce yayına başlayan blog sayfamızda şu anda yaklaşık 4,500 kişi tarafından okunmuş 14 adet yazımız mevcut.  Blog sayfamıza bağlantı için: http://blog.radikal.com.tr/Bloglar/esperanto


Ĉu vi sciis, ke ni havas blogon en turka lingvo pri Esperanto? En la ret-paĝo de blogoj de ĵurnalo Radikal kiu estas dedicita al ĝiaj legantoj ni havas blog-paĝon en kiu ni publikigas novaĵojn pri Esperanto en turka lingvo. En la blogo kiu estis kreita antaŭ preskaŭ 6 monatoj nun estas 14 blogaĵoj kiujn jam legis pli ol 4,500 homoj. La ligilo al nia blogo estas: http://blog.radikal.com.tr/Bloglar/esperanto

Radikal Blog

%d bloggers like this: