Daily Archives: Januaro 2nd, 2016

Esperanto Nedir? – Kio estas Esperanto?

Esperanto nedir? Eski bir web sayfasından Esperanto dili için kısa bir tanıtım:

www.esperanto.net

Esperanto Nedir?Esperanto net logo

Esperanto, dünyanın çeşitli halkları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacı ile yaratılmış bir dildir.

Pratikte yüz yıldan fazla kullanılmış olması Esperanto’yu, insan düşüncelerinin nüanslarına kadar net bir şekilde ifade edebilmek yeneği ile, yaşayan bir dil haline getirmiştir.

Esperanto milletler arası ve tarafsız bir dildir.Çünkü o dünyadaki tüm halklara aittir ve dünyanın tüm halklarının birbiriyle iletişimine olanak sağlar. Herhangi bir kültüre, politik, dinsel veya ekonomik egemenliğe kesinlikle eğilimli değildir.

Esprento’yu öğrenen kişi, birbirini etkileyen ve zenginleştiren iki uygarlığın zevkine varmak ayrıcalığına sahiptir. Bunlardan ilki, içinde doğduğumuz bizim kendi uygarlığımızdır. Esperanto kendi halkımızın adet ve geleneklerinden , inançları ve ahlaki değerlerinden etkilenir, ki bunlar bizim kendi yöresel kültürümüzdür.

İkincisi, Esperanto dili vasıtası ile dünya vatandaşı olmayı istekle seçmiş olan kişi tarafından elde edilir.Birincisinden daha kapsamlı olarak, en çeşitli şekillerde, dünya kültürünü bünyesinde taşır.

Esperanto yolu ile çifte vatandaşlığı seçenlere “Esperantist”ler denir. Onlar Esperanto dilini bilmekle yetinmezler, aynı zamanda diğer ülkelerdeki Esperantist’lerle de iletişim kuaralar. Böylece milletler arası bir dil idealini savunması ve bu dilin yayılması için değişik kültürlerle iletişim kuran bir eylemci konumunda olurlar.

Esperanto’nun ortaya çıkmasından sonra, onu öğrenmiş olanlar; bu dili pratik olarak kullanmak, başkalarının öğrenmesine yardımcı olmak ve dile karşı ilgi uyandırmak için gruplar kurma gereğini duymaya başlamışlardır. Bu gruplar zamanla büyümüş, bazıları komşu ülkelere kadar yayılmıştır. Bu arada yeni gruplar oluşmaya devam etmiş, öyle ki bugün tüm dünyada aktif kuruluşlar oluşmuştur, Esperantist’lerle birlikte bu gruplar Esperanto dünyasını oluşturur ve yaptıkları çalışmalara Esperanto Hareketi deriz.

Esperanto öğrenip Esperantist olun ve Esperanto Hareketinin zevkini doya doya yaşayın.Bu zevk ilk adımınızla sizin olacaktır.


Kio estas Esperanto? Enkonduko al Esperanto el la malnova ret-paĝo:

www.esperanto.net

 

%d blogantoj ŝatas tiun ĉi: