Daily Archives: Decembro 7th, 2016

15 Aralık Zamenhof Günü / Esperanto Günü

esperanta-kalendaro-1215-zamenhofa-tago-201615 Aralık günü Esperanto dilinin yaratıcısı L.L.Zamenhof’un doğum günüdür (1859-1917). Esperanto dilini kullanan en önemli yazarlarımızdan biri olan Macar Julio Baghy’nin insiyatifi ile tüm dünyada Esperanto dilini konuşanlar, bu günü aynı zamanda Esperanto Kültürü günü olarak kutlamaktadırlar. Esperantist’lerin kültür  seviyelerinin yükseltilmesi amacı ile, Baghy, Zamenhof Günü’nün aynı zamanda Esperanto Kitap Günü olmasını önermiştir.

15 Aralık günü yerel Esperantist grupları kültür tanıtımları aracılığı ile genel halka uluslararası dil hakkında ve onun hem orijinal hem de çeviri zengin edebiyatı hakkında bilgi vermek için organizasyonlar düzenlemektedirler. Bu sayede dünyaya, Esperanto esperanta-kalendaro-1215-esperanto-libro-tago-2016-trhareketinin farklı ulusların kültürel eserlerini nasıl yaymaya çalıştığını ve  farklı dil kullanan halklara diğer halkların eserlerinden keyif  almalarını nasıl sağladıklarını gösterirler ve Esperanto sayesinde bu dil zenginliğini yaşatırlar.

Dil ve kültür farklılığına saygı gösteren adil ve eşitlikçi bir iletişimi destekleri ve bu zenginlik ve hakların korunması için çabaları onların Zamenhof Günü/Kitap Günü’ne olan katkılarıdır.

Esperanto dilinin yaratıcısı L.L. Zamenhof ve Esperanto kültürü hakkında bilgi vermek için gerçekleştitiren bu  toplantılar, buluşmalar tanıtımlar, anlatımlar dışında, bu özel günde yeni yayınlanan kitapların sunumları yapılır ve yeni kitapların satışı ve okunması sayesinde Esperanto edebiyatı kutlanılır. Esperanto diline farklı dillerden çevrilen veya Esperanto dilinden farklı dillere çevrilen bir çok eser mevcuttur.

UEA tanıtım sorumluları

 http://www.gazetaro.org/2016/librotago2016/

Klaku ĉi tie por la Esperanto teksto 

Afiŝ: Peter OLIVER (grafik) ve tüm dünyadan çevirmenlerin katkısı ile 
hazırlanmıştır. Bu hareket bir çok ülkeden Esperantistlerin sayesinde ve 
UEA tanıtım sorumluları’nın öncülüğünde gerçekleşmiştir.
Herkese teşekkürler! 
%d blogantoj ŝatas tiun ĉi: