26 Temmuz – Esperanto Günü, Dil Adaleti günü

Neden Esperanto Günü?
Bu gün tüm dünya için şimdi neden önemli bir gündür?

Devamı için:

https://bit.ly/26Temmuz-Esperanto-Gunu-Dil-Adaleti-gunu

Ek bilgi için:

https://esperantoturkiye.wordpress.com/

https://www.facebook.com/groups/esperanto.turkiye/

https://lernu.net/

https://esperanto.net/tr/esperanto-uluslararasi-dil/

https://esperanto.net/tr/

http://www.uea.org/

http://www.linguistic-rights.org/

Esperanto nedir? 💚

Esperanto, uluslararası iletişimi kolaylaştırmak için geliştirilmiş, kendini özgürce ifade etmenin kolay olduğu bir dildir.

Yazısı fonetik olduğu için telaffuz sorunu olmayan bir dildir.

Diğer dilleri biliyorsanız, birçok kelimeyi kolayca tanıyabilirsiniz. Ayrıca ustaca bir kelime türetme sistemi sayesinde bildiğiniz kelimelerden yeni kelimeler yaratıp kullanabilirsiniz. Yani kelime dağarcığınızı zenginleştirmek için çok şey öğrenmenize gerek yoktur.

Esperanto, tüm dillerin ve kültürlerin eşit değere sahip olduğu ve dünyadaki sürdürülebilir kalkınma için birçok farklı kültürün gerekli olduğu ilkesine dayanan bir dildir.

Herkesin ulaşabileceği ve kimseye ayrıcalık tanımayan bir dildir.

World Icon Png #119273 - Free Icons Library

Esperanto, dünyanın her yerinde her sınıftan insanla bağlantı kurabileceğiniz bir dildir. Birçok farklı ülkede seyahat edebilir ve uluslararası kongrelere katılabilirsiniz. Tiyatro ve sinema gösterilerine katılabileceğiniz, müzik dinleyip şarkı söyleyebileceğiniz kongreler. Ayrıca yerel kültürlerle tanışmak için konferanslar izlemek ve geziler yapmak için ideal bir dildir.

Esperanto edebiyatında binlerce çeviri ve özgün eser yanında, İzlanda destanları veya Çinli yazar Lusin’in hikayeleri ve hatta çizgi romanlar gibi az bilinen dillerden çeviriler bile bulunur. Doğrudan Esperanto dilinde yazan yazarlar da vardır.

Esperanto, dünyada kültür alışverişin dilidir.

Merak ediyorsanız? Daha fazlasını bilmek istiyorsanız? Dili tanımak ve hatta öğrenmek için:

Turka Stelo dergisi / Revuo Turka Stelo / Turka Stelo magazine

Dergimizin eski sayılarına ait linkler https://turkastelo.wordpress.com/  web sayfasına taşınmıştır. Yandaki linke tıklayıp o web sayfasındaki tablodan ilgili numarayı arzu ettiginiz formatta (pdf, ePub, veya .mobi) indirebilirsiniz. Her çeşit gerekli açıklamalar o sayfada bulunmaktadır…


Ligiloj al la malnovaj numeroj de nia revuo estis movitaj al la retejo https://turkastelo.wordpress.com/ . Klakante sur la ligilo de la retejo vi povas malfermi ĝin kaj el la tabulo de la diversaj numeroj vi povas elŝuti via dezirata formato (pdf, ePub, .mobi). Ĉiuj pliaj eksplikoj troviĝas en tiu retejo…


Links to the old issues of our magazine have been moved to the website https://turkastelo.wordpress.com/. By clicking on the link of the website you can open it and from the table of the various issues you can download your desired format (pdf, ePub, .mobi). All further explanations can be found on this website…


Jarkolekto 2016 (nro.1-12)

turka-stelo-2016-small

Jarkolekto 2017 (nro.13-24)

Turka stelo 2017

Jarkolekto 2018 (nro.25-36)

TS jarkolekto 2018

Jarkolekto 2019 (nro.37-48)


Jarkolekto 2020 (nro.49-60)


Jarkolekto 2021 (nro.61-72)


Jarkolekto 2022 (nro.73-84)


Prelego pri Turka Stelo revuo

En la 3-a de julio 2021 vespere okazis prelego pri Turka Stelo revuo al la londona kaj antverpena Esperanto kluboj. La prezenton faris Vasil Kadifeli. Jen la registraĵo de la prelego:

Esperanto ve Nazım Hikmet

“Tiyatro oyunlarımı bir çok dilde ve ülkede, ve büyük tiyatrolarda dinlemiş durumdayım. Ve bugün ilk olarak bir oyunumu Esperanto dilinde duyuyorum. Kendimi siz amatör oyuncuların arasında olduğum kadar başka hiç bir yerde bu kadar duygusal hissetmemiştim… Esperanto’nun çok müziksel bir dil olduğunu düşünüyorum. Onun bir dünya dili olup olamayacağını bilemiyorum ve bu kısım da beni çok ilgilendirmiyor: bu belki oldukça uzun bir süre sonra gerçekleşebilir. Beni ilgilendiren asıl şey, bu fikir için savaş veren insanların şimdiden var olduğudur. Ebeveynlerin çocuklarına bu dili öğretmelerini tavsiye ediyorum. Eğer daha genç olsaydım ben de öğrenmeye çalışırdım. Bu savaşınızda sizlere başarılar diliyorum.”

Nazım Hikmet (1902-1963)
Ünlü Türk yazar ve şair
Kaynak: “Pri internacia lingvo dum jarcentoj” (yüzyıllar süresince uluslararası dil hakkında), Isaj Drawter, Tel-aviv, 1977, sayfa 103 (1958/5-6 sayılı “Bulteno” sayfa 109-110’dan alıntı)

* Nazım Hikmet anısına 1982 yılında Sovyetler Birliğinde yayınlanan posta pulu

15 Aralık Zamenhof Günü

15 Aralık günü Esperanto dilinin yaratıcısı L.L.Zamenhof’un doğum günüdür (1859-1917). Esperanto dilini kullanan en önemli yazarlardan biri olan Macar Julio Baghy’nin insiyatifi ile tüm dünyada Esperanto dilini konuşanlar, bu günü aynı zamanda Esperanto Kültürü Günü olarak kutlamaktadırlar. Esperantist’lerin kültür  seviyelerinin yükseltilmesi amacı ile, Baghy, Zamenhof Günü’nün aynı zamanda Esperanto Kitap Günü olmasını önermiştir.

15 Aralık günü yerel Esperantist grupları kültür tanıtımları aracılığı ile genel halka uluslararası dil hakkında ve onun hem orijinal hem de çeviri zengin edebiyatı hakkında bilgi vermek için organizasyonlar düzenlemektedirler. Bu sayede dünyaya, Esperanto hareketinin farklı ulusların kültürel eserlerini nasıl yaymaya çalıştığını ve  farklı dil kullanan halklara diğer halkların eserlerinden keyif  almalarını nasıl sağladıklarını gösterirler ve onlara Esperanto sayesinde bu dil zenginliğini yaşatırlar.

Esperantistlerin dil ve kültür farklılığına saygı gösteren adil ve eşitlikçi bir iletişimdili için destekleri, ve bu zenginlik ve hakların korunması için çabaları, onların Zamenhof Günü/Kitap Günü’ne olan katkılarıdır.

Esperanto dilinin yaratıcısı L.L. Zamenhof ve Esperanto kültürü hakkında bilgi vermek için gerçekleştirilen bu  toplantılar, buluşmalar, tanıtımlar, anlatımlar dışında, bu özel günde yeni yayınlanan kitapların sunumları yapılır ve yeni kitapların satışı ve okunması sayesinde Esperanto edebiyatı kutlanılır. Esperanto diline farklı dillerden çevrilen veya Esperanto dilinden farklı dillere çevrilen bir çok eser mevcuttur.

Esperanto Tanıtımı / Prezento de Esperanto

22 Şubat Cumartesi günü, İstanbul Beyoğlu’nda Yaşayarak Öğrenme Merkezinde (YAŞÖM) https://www.yasom.org/ Esperanto tanıtımı yaptık.

Tanıtımda önce Esperanto’nun ne olduğu ve kurumları tanıtıldı. Ardından Dilin 16 basit dilbilgisi kuralına dayalı dile hızlı bir giriş yapıldı.

Tanıtıma beşi Esperantist olmak üzere toplam 13 kişi katıldı.

——————–

Sabate la 22-an de februaro ni okazigis prezenton de Esperanto lingvo en YAŞÖM ĉe Beyoglu Istanbulo.

Unue ni konatigis Esperanton kaj ĝiajn organizaĵojn. Poste ni faris enkondukon al la lingvo surbaze de la 16 gramatikaj reguloj.

En la prezento partoprenis 13 homoj el kiuj kvin estis esperantistoj.

İşte az önce sorulan sorunun cevabı!

13 Kasım 1947’de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?

A. Türkiye Eskimoca Derneği
B. Türkiye İşaret Dili Derneği
C. Türkiye Esperanto Derneği
D. Türkiye Kuş Dili Derneği

Cevap: C. Türkiye Esperanto Derneği

Dünya Esperanto Derneği ya da Dünya Esperanto Birliği (Esperanto dilinde UEA: Universala Esperanto-Asocio), Esperanto konuşanların 121 ülkeden üyeleri ile (2008’deki verilere göre) ve Birleşmiş Milletler ve UNESCO ile resmi ilişkileri olan en büyük uluslararası organizasyonudur. Bireysel Üyelerin yanı sıra, 17 adet ulusal Esperanto organizasyonu da UEA ile bağlantılıdır. Şimdiki başkanı Hint dil bilimci Probal Dasgupta’dır.

(2019 yılında başkan ABD’den Duncan Charters’dır)

UEA 1908 yılında İsviçreli gazeteci Hector Hodler önderliğinde kurulmuş ve şimdi merkezi Rotterdam, Hollanda şehrindedir. Organizasyonun New York kentindeki Birleşmiş Milletler binasında da bir ofisi vardır.

(2019 yılında ayrıca Cenevre BM binasında da bir ofisi vardır)

Yapısı ve Bağlantılı Organizasyonlar

Komite’nin (Komitato), UEA’nın en yüksek organının, 2008 yılındaki Dünya Esperanto Kongresi’ndeki toplantısı 1980 yılındaki statüsüne (Statuto de UEA) göre, Dünya Esperanto Derneğinin iki çeşit üyeleri bulunmaktadır:

  • Bireysel üyeler, Rotterdam’daki merkeze veya ülkelerindeki baş delegeye bir aidat ödeyerek derneğe doğrudan üye olurlar. Bu üyeler UEA Yıllığını (UEA Yearbook ya da UEA Jarlibro) ve UEA Servislerini alırlar.
  • Asociaj membroj veya ortak üyeler, UEA’ya üye olmuş organizasyonların üyeleridir. Bunların yönetimi üye oldukları organizasyon tarafından yapılır. Bu bir ulusal ya da uzman organizasyon olabilir. Bu tür üyelik bu kişiler için sembolik bir üyeliktir.

UEA’nın en yüksek organı, Komitato’nun, üç değişik şekilde seçilen üyeleri (komitatanoj) bulunur.

Haber eksik. Esperanto’nun ne olduğunu anlatmıyor. Ayrıca organizasyon dünya çapında ve bundan çok daha geniş bir yapısı vardır. Bunu öğrenmek için grubumuza üye olabilirsiniz: https://www.facebook.com/groups/esperanto.turkiye

Zamenhof Günü Kutlaması

İstanbul büyük bir şehir. Bu sene 15 Aralık Zamenhof Günü kutlaması çerçevesinde Esperantoyu bilmeyenlere şehrin iki ayrı noktasında sunumlar yaptık:

1) Ayın 12‘sinde Şişli‘deki sunuma bir kişi katıldı.
2) Ayın 13‘ünde Unkapanı‘ndaki sunuma sekiz kişi katıldı.

Bu şekilde Esperanto’yu tanımayan dokuz (9) kişiye ulaşabilmiş olduk. Ne yazık ki geçen sene bu sayı çok daha fazla idi.

Her iki günde de aynı iki sunum yapıldı:

1) “Esperanto nedir, ne değildir
2) “Esperanto diline hızlı bir giriş” (Unua Libro‘daki 16 temel dilbilgisi kuralına dayanan kısa bir kurs). İlgilenenler sunumu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilirler:
https://esperantoturkiye.wordpress.com/2017/11/22/dilin-16-kurali-uzerinden-hizli-bir-esperanto-kursu/

Her iki günde de katılımcıların ilgisi yüksek idi.

Fatma Eroğlan ‘a sunum yerlerinin organizasyonu ve  Alp Kaan Aksu ‘ya afişlerin tasarımı için teşekkürler.

15 Aralık Zamenhof günü kapsamında Esperanto tanıtımları

İnsanlar iletişimde bulunmak ve birbirlerini anlamak için günümüzde İngilizce’yi kullanıyorlar. Az daha önceki bir tarihte bu boşluğu Fransızca dolduruyordu. Bir zamanlar antik Yunanca, daha sonra Latince, sonrasında Osmanlıca, şimdilerde de Arapça dünyanın bir kesiminde bu boşluğu doldurmuş veya doldurmaktadır.

Ancak bunların dışında Sümerler’den 21. yüzyıla kadar, insan eli ile, yüzlerce yapay dil de oluşturmuşuz. Birbirimizi anlamak, fikirleri şifreleyip gizlemek, romanlarda ve filmlerde insandan farklı canlıları konuşturmak ve daha bir çok sebepten dolayı bunu yapmışız. Osmanlılar da “Bala-i Belen” dili ile bu alanda katkılarını yapmışlardır. Bazen de farklı dilleri konuşan insanlar bir araya geldiklerinde kendiliğinden ortak, bir çeşit yapay dil meydana çıkmıştır.

Ancak Esperanto dili bu yapay dillerin hepsinden en çok kullanılan dil olmuş dünyada. Tam 132 yıldır kullanılmakta bu dil. Bazı hesaplara göre kıyısından köşesinden öğrenen kişiler de dahil olmak üzere bugün dünya üzerinde 2 milyon kişi bu dili konuşuyor veya en azından bir miktar öğrenmiş durumda. Esperanto’nun amacı başka bir ülkeye, başka bir ulusa, başka bir ekonomik veya silahlı güce ait olmayan, kolay ve herkes tarafından öğrenilebilecek, eşit şartlarda kullanılabilecek, adil bir barış dili oluşturmak idi.

15 Aralık günü Esperanto dilinin tasarlayıcısı Zamenhof’un doğum günüdür. Bu gün dünyada “Zamenhof Günü” ve/veya “Esperanto Kitap Günü” olarak kutlanır. Herkes birbirine Esperanto kitapları hediye eder ayrıca bu güne uygun olarak Esperanto dilinin esperantist olmayanlara tanıtımı yapılır.

Biz de bu sene, 12 ve 13 Aralık günlerinde Istanbul’da iki ayrı yerde iki ayrı tanıtım organize ettik:
1) 12 Aralık akşamı saat 18:00’de Şişli ODA Ortak Deneyim Atölyesinde
2) 13 Aralık akşamı saat 18:00’de Unkapanı Cibali’de Deliler Kahvehanesinde

Tanıtımlara katılım ücretsizdir. Deliler Kahvehanesi bir yardım kuruluşu olduğundan buraya katılacakların birer kg salça getirmeleri rica olunur.

Bu tanıtımlarda sizlere:
1) Esperanto dilinin ne olduğunu anlatacağız, ardından da
2) Esperanto diline hızlı bir giriş yapacağız (Unua Libro temelli hızlı bir eğitim)

İlgilenenlerin katılımını bekleriz. Ayrıca ilgilenen arkadaşlarınızı da elinden kapıp getirin lütfen.

Şişli Ortak Deneyim Atölyesi’ne ulaşım için tıklayınız
Deliler Kahvehanesi’ne ulaşım için tıklayınız
%d blogantoj ŝatas tiun ĉi: