Author Archive: Esperanto Türkiye

Esperanto Biliyor musunuz? (v0.3)

AEL’in izni ile:

“LIGA ARGENTINA DE ESPERANTO
Reedición 2011
Con permiso de traduccion adaptada a Turquia.”

Kapak tasarimi (küçük)İspanyolca’dan tercüme ettiğimiz, Arjantinli Jorge Hess‘in yazdığı ve uzun yıllar Arjantinde eğitim kitabı olarak kullanılan “¿SABE USTED ESPERANTO?” veya “Esperanto Biliyor musunuz?” adlı yeni eğitim kitabımızın son sürümünü (v0.3) buradan indirebilirsiniz.

Orijinal kitaba göre daha üstün bir özellik, kitabın sonunda 1350 den fazla kelimeden meydana gelen Esperanto-Türkçe ve Türkçe Esperanto iki yönlü sözlük bulunmasıdır.

244 sayfalık bu kitabı indirmek için resmin üzerine veya bu linke tıklamanız yeterlidir.

 

mp3İlk sekiz konuda seçilmiş cümleler için .mp3 formatında ses dosyaları mevcuttur. Ses dosyaları için bu linke ‘e veya yandaki resmin üzerine tıklayabilsirsiniz. İndireceğiniz bu zip‘li dosyayı açıp içindeki ses dosyalarını pdf kitabınızın bulunduğu dizine koyarsanız kitap içindeki altı çizili cümlelere tıkladığınızda okunuşlarını dinleyebileceksiniz.

 


 

Kun permeso de AEL:

“LIGA ARGENTINA DE ESPERANTO
Reedición 2011
Con permiso de traduccion adaptada a Turquia.”

estas tradukita nova lernolibro al la turka lingvo, kun plenaj gramatikaj eksplikoj el la turka vidpunkto. “¿SABE USTED ESPERANTO?” originale verkita en la hispana lingvo pere de Jorge Hess dum longaj jaroj estas uzata kiel lernolibro en Argentino. Kaj la libro nun estas en turka lingvo sub la nomo “Esperanto Biliyor musunuz?”. Eble iu pli supera aspekto de tiu versio estas la vortaro en la fino de la libro kiun konsistas preskaŭ 1350 esperantaj vortoj kaj estas uzebla ambaŭdirekte, t.e. kaj el la turka kaj el Esperanto.

Ĉi tiu estas la fina versio (v0.3) kaj espereble ne ekzistas eraroj en ĝi.

Por elŝuti la 244 paĝan libron bonvolu surklaki sur ĉi tiu ligilo aŭ sur la kovrilbildo de la libro supre.

En la unuaj 8 lecionoj estas frazoj por kiu ekzistas ankaŭ aŭdiiloj en .mp3 media” formato. Vi povas elŝuti zipitan dosieron de tiuj aŭdiiloj el ĉi tiu ligilo. Vi ankaŭ povas surklaki sur la bildeto supre. Se vi malfermos la zipitan dosieron kaj kopios la aŭdiilojn en la sama dosierujo kie via pdf libro estas, tiam,  kiam vi surklakos sur la subliniitajn frazojn en via libro vi aŭskultos kiel oni prononcas ĉi tiujn frazojn.

Advertisements

Uluslararası Ana Dili Günü (21 Şubat 2018)

21 Şubat 2018
Uluslararası Ana Dili Günü

Esperanta kalendaro - 0221 - 2018 Tago del la Gepatra Lingvo - TR kucuk21 Şubat 1952 günü polis Dakka Üniversitesinde (Doğu Bangladeş), bugünkü Bangladeş’in başkentinde gösteri yapan bir çok öğrenciye ateş açarak öldürdü. Öğrencilerin gösteri sebebi ana dilleri olan Bengal dilinin (bangla / bn / বাংলা ভাষা) varlığının tanınması idi çünkü universitelerinde bu dil ülkedeki güçlü kesimin konuştuğu başka bir dil ile yer değiştirilmek isteniyordu.

Dünyanın bir çok yerinde ve tarih boyunca farklı şekillerde yinelenen bir mesele idi bu. Sadece Asya’da değil, başka kıtalarda ve bir çok Avrupa ülkesinde de olduğu gibi. Bu, pratik olarak ekonomik, politik, askeri ve ülke gücü gibi yöntemlerle diğer ülke ana dillerini olumsuz etkileyecek şekilde bugün İngilizce dili lehinde de gelişmektedir. “Ben güçlüyüm, sen sus veya konuşacaksan benim dilimi konuş”.

Birçok dilbilimcinin de belirttiği gibi, dillerin yavaş yavaş yok olması, ölmesi ve toplumların büyük entellektüel zenginliklerini kaybetmesi bu şekilde oluşmaktadır.

Ana dillerin yok olması ve yerine gelen dile yeterince hakim olunmaması sonucunda sosyal adaletsizlik ve psikolojik problemler ortaya çıkmaktadır. Başka gerçeklerin de farkında olunması gereklidir: biyolojik ve dil çeşitliliği birbirinden ayrıştırılamaz, birbirlerine bağlı ve dayanan şeylerdir. Dilsel çeşitliliğin kaybolması, yaşam için sürdürülebilir biyolojik çeşitlilik için gerekli olan geleneksel bilginin de kaybedilmesidir. (64. BM-STK-konferansı, Bonn, 2011 (1), Terralingua (2) son beyannamesi)

17 Kasım 1999’da UNESCO 21 Şubat gününü Uluslararası Ana Dili Günü olarak ilan etmiştir. 2007’de Birleşmiş Milletler genel asemblesi (3) üye ülkelere “Dünyada konuşulan tüm dillerin korunması ve gözetilmesi çabalarının daha ileri götürülmesini” tavsiye etmiş, aynı zamanda 2008 yılını da Ulsulararası Diller Yılı olarak belirtmiştir. (4)

2014 yılında Unesco web sayfasında Genel Direktör Irina Bokova’nın mesajını Esperanto dilinde de yayınlamıştır. (5)

Tüm bunlarla Esperanto dilinin ne ilgisi vardır? Bu günün temel değerleri, her insanın kendi dilini konuşma hakkı ve çeşitililik, aynı zamanda dünya Esperanto hareketinin de savunduğu değerlerdir. Biz esperantistler hiç bir dilin yok olmasını istemiyoruz, konuşanlarının dil haklarına saygı kapsamında, tüm dillerin varolmasını ve dünyada iletişimde dilsel adaletin gerçekleşmesini istiyoruz. Herşeyin ötesinde güçlü ekonomisi ve askeri açıdan gücü olanların yaptığı gibi, Esperanto’nun diğer dilleri yok etmeye çalışmadığının altını çizebilmek için Uluslararası Esperanto Birliği (Universala Esperanto-Asocio, UEA) bu amaçla bu günü uzun yıllardan beri ciddiyetle kutlamaktadır.

Bayan Vigdís FINNBOGADÓTTIR’ın (İslanda Cumhuriyeti başkanı 1980-1996) dediği gibi, Esperanto aslında diğer dillerin yok olmasına karşı bir koruyucu araçtır: “Değişik ulusların, tarafsız bir dilin kendi kültürlerinin monopolcü bir veya birkaç dilin etkisine karşı koruyucu bir kale duvarı olduğunu, anlamaları vakti gelmiştir. Bu konu bugün gittikçe daha fazla belli olmaktadır. Esperanto’nun hızlı gelişip dünyadaki tüm uluslara yardımcı olacağını samimiyetle umuyorum.” (6)

Belki biri hala soruyordur: “Neden Esperanto?“. Nedeni basittir. Esperanto’nun arkasında ne devletler, ekonomik çıkarlar, emperyal çabalar, ne de diğer halkları, onların dillerini yok etmeyi veya pazarlarını ele geçirmeye amaçlayan halklar yoktur. Esperanto’nun arkasında sadece her dil ve kültür için adaleti ve bunların arasında barışı amaçlayan çeşitli halkardan ve uluslardan iyi niyetli insanlar vardır.

Her hangi bir dilin konuşmacılarının haklarını güçlendirmek Esperanto’nun da katkıda bulunduğu bir amaçtır” (Prof. Robert Phillipson (7)).

Esperanto adil iletişime ve dolayısı ile uluslar, kültürler ve halklar arasındaki adil ilişkilere ivme kazandıran bir araçtır.

“… Umuyorum ki Esperanto çeşitliliği destekleyen ve birlik yaratan bu iki yölü rolü yerine getirmeye devam edecektir” (Rita Izsák-Ndiaye, BM Özel Raportörü. (8))

Devamında, uluslararası iletişimde köprü dil Esperanto’yu kullanarak dilsel hak eşitliliğini gerçekleştirip herkesin kendi dilini yaşatmasına yardımcı oluyoruz. Tüm dünyadaki Esperanto konuşanların 21 Şubat günü dünyaya iletmek istedikleri net mesaj budur.

Uluslararası dili Esperanto’yu tanıyın: www.lernu.net! (9)

Türkçe’ye çeviren: Vasil Kadifeli, Türkiye 
Al la turka tradukis Vasil Kadifeli, Turkujo

 


Uluslalarası Esperanto Birliği, UEA‘nın bilgilendirme bölümü (10)
Renato Corsetti, Stefano Keller, Emilio Cid, Vasil Kadifeli, kun teamanoj
Afişler: © Peter Oliver/UEA ve farklı ülkelerden tercümanlar.
http://www.linguistic-rights.org/21-02-2018


ESPERANTO TÜRKIYE – Türk esperantistleri web sayfasi
Retpaĝo de la turka esperantistaro: https://esperantoturkiye.wordpress.com
Facebook: ESPERANTO TÜRKIYE
Esperantistler Uluslararası Ana Dili Gününü neden kutlamaktadırlar?
→ Milliyet Blog (2017) | → ESPERANTO TÜRKIYE (2017)

 


1) www.linguistic-rights.org/dokumento/Final_declaration_64th_UN_DPI_NGO_Conference_Bonn_2011_amendments_Universala_Esperanto_Asocio_UEA.pdf(BM dokümanının arşiv kopyası: PDF)
2) www.terralingua.org/our-work/linguistic-diversity
3) www.un.org/en/events/motherlanguageday
4) 2008 – International Year of Languages | http://www.un.org/en/events/iyl/
5) www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-mother-language-day-2014 (arşiv kopyası: PDF)
6) http://www.linguistic-rights.org/uea/Justa_Komunikado_Lingva_Justeco_Vigdis_FINNBOGADOTTIR_prezidento_de_la_Respubliko_Islando_1980_1996.pdf
7) www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Dr-Robert-Phillipson-Professor-emeritus-125-years-of-Esperanto.html – Dr. Tove Skutnabb-Kangas
8) www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Rita-Izsak-UN-independent-expert-on-minority-issues.html
9) www.lernu.net
10) Universala Esperanto-Asocio (UEA) – www.uea.org

_________________

Kaynak: http://www.linguistic-rights.org/21-02-2018/21-Subat-2018-Uluslararasi-Ana-Dili-Gunu.html

Esperanto diline layık mıyız? / Ĉu ni meritas Esperanton?

Eo diline layık mıyız.Neden bu soruyu soruyoruz?

Cevabı çok kolay ve basit. Ne yazık ki insanlık bugün Esperanto dilini anlamak ve değer vermek için henüz yeterince olgunlaşmış görünmüyor. Henüz gelişimimizin o basamağına ulaşabilmiş değiliz. Ancak günün birinde oraya vardığımızda  bu dilin gerçek değerini anlayabileceğiz.

Anlaşılan o ki Dr. Zamenhof bu dili aslinda biraz erken yaratmış oldu. Belki bir kaç yüzyıl daha beklemesi gerekiyordu.

Günümüzde konusunda yetkin ve zeki saydığımız kişiler bile, örneğin dilbilimciler, yazarlar, gazeteciler vs, hala bu dil konusunda negatif düşünüyorlar. Arkadaşlarımın çoğu bu şekilde düşünüyorlar. Onlara göre Espranto dili bugün dünyada yaşadığımız dil sıkıntılarını ve dil engelini çözecek seviyede bir uluslararası yardımcı dil olmaktan çok uzak. Kanımca bir çoğu da bu tip bir problem olduğunun farkında da değiller.

Bu şekilde Esperanto dili yerine insanlar bugün başka bir milletin dilini dünya çapında öğrenip kullanmaya çalışıyorlar ve bu dilin gerçekten değişik dilleri konuşan insan toplulukları arasında bir iletişim aracı olabileceğini düşünüyorlar.  Bunun ardındaki ekonomik, askeri, ve siyasi gücü anlamıyorlar, bu dili kullanmaktan dolayı da her alanda etkisinde kaldığımız emperyalizmi göremiyorlar.

Dünyada bugün normal iletişimi engelleyen çok büyük bir karmaşa vardır.

Mesela  Avrupa Birliğinde Brexit’ten sonra İngilizce dili artık resmi bir dil değildir. Ancak bu grupta bulunan ülkeler hala aralarında İngilizce ile işlerini görmeye çalışmaktadırlar. Alınan tüm kararlar Birlik içindeki ülkelerin konuştuğu tüm dillere çevrilmekte ve bu konuda çok büyük bir kaynak israfı ve zorluklar yaşanmaktadır.

Her şeyi başka bir milletin dili ile yapmakta AB, ilginç değil mi? Peki neden Birlik içindeki güçlü ülkelerin, mesela Almanya veya Fransa’nın dili kullanılarak yapılamıyor bu çalışmalar? Çünkü herkes hala İngilizce’ye yatırım yapmaktadır ve bu yatırımı başka bir dile çevirmek mümkün değildir. Kaldı ki yapılan bu yatırımın ardından İngilizce dilini yeterince öğrenebilen çok küçük bir kesim vardır. Ve bu dili de tam olarak öğrenmek hemen hiç bir zaman mümkün olamamaktadır.

Bu konuda örnek olarak gözlerinizi ülkemize çevirebilirsiniz.

Bu yatırımı Esperanto’ya çevirmek mümkün mü? Kanımca evet! Bugün ülkemizde İngilizce konuşan insanların İngilizce dil seviyesine gelebilmek için Esperanto’da sadece 3-4 ay yeterlidir.

Okullarda bir sene boyunca önce Esperanto dilini öğretmek, sonra diğer dillerin öğrenimine geçmenin yabancı dil öğrenimi açısından çok önemli bir taktik olduğu yapılan akademik araştırmalar ile doğrulanmıştır.

Sonuç olarak günümüzde dünyada birçok kişi bu dil karmaşasını çözebilecek şeyin ,başka bir milletin dilini konuşmak olduğunu düşünüyorlar, dolayısı ile Esperanto diline ihtiyaç olmadığını söylüyorlar.

Peki bunlar Zamenhof’un diline neden bu kadar karşıdırlar?

Cevapları genelde her zaman çocukça ve aptalcadır. Deniyor ki Esperanto dili ile bu alanda iletişim mümkün değildir. Mesela bilimsel alanlarda Esperanto dilinde literatür olmadığını ama İngilizce diline hemen herşeyin çevrilmiş ve okunmaya hazır olduğunu söylüyorlar.

Bu gerçeği tartışmanın bir anlamı yok. Gerçekten bugün İngilizce dili dünyada çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu tip teknik dokümanların en azından değişik konulardaki terminolojilerin Esperanto diline tercüme edilmelerinin mümkün olmayacağını düşünmek de çok naif bir düşüncedir.

Bugün Esperanto dilinde yaklaşık 50 000 edebi eser (çeviri ve orijinal) mevcuttur. Benim düşünceme göre de Esperanto dilindeki bu metinler İngilizce diline göre çok daha kolay ve anlaşılır olmaktadır.

İnsanlık bu bahsettiğimiz gelişmenin ilgili basamağına ulaştığında ve bu dilin anlamını ve önemini anladığında, o gün hala Esperanto dili var olmaya devam ediyorsa yani hala birileri ona değer vermeye ve onu konuşmaya devam ediyorsa, farklı dilli milletler bu dile sarılıp onu öğrenecekler, aralarında iletişim için bu dili kullanmaya başlayacaklar ve yaratıcısına teşekkür edeceklerdir. Çünkü hemen herkes artık bir yabancı dil konuşabilecek seviyeye gelebiliyor olacaktır.

Ancak maalesef  bugün, 2018 yılında, biz insanlar bu güzel ve önemli dilin değerini anlamak için hala çok primitif bir durumdayız.

Umalım ki bizlerin ardından gelecek olan nesiller bizden daha akıllı ve öngörülü olacaklar ve onlar bu güzel imkanı, bu kolay öğrenilebilen dili bir kenara fırlatıp atmayacaklar ve Esperanto dili insanların ortak dili olacaktır.

Macaristan’dan Apáti Kovács Béla ‘nın yazdığı kısa metinden adapte edilmiştir.


Ĉu ni meritas Esperanton?

Kial mi demandas ĝin?

La respondo estas facila kaj simpla. Laŭ mi ankoraŭ homaro ne maturiĝis je tiu ĉi lingvo. Ni ankoraŭ ne staras sur tiu ŝtupo de la evoluo, ke ni povu kompreni la veran valoron de tiu ĉi grandioza lingvo.

D-ro Zamenhof kreis ĝin tro frue. Eble li devintus atendi almenaŭ du aŭ tri jarcentojn.

Nuntempe ofte influaj kaj inteligentaj personoj opinias pri ĝi negative, dirante: Esperanto ne povas plenumi la rolon de helplingvo, kiu povus solvi multe da lingvaj malfacilaĵoj.

Anstataŭ Esperanto oni prefere lernas iun disvastiĝintan nacian lingvon pensante, ĝi povos fariĝi vera komunikilo inter diverslingvaj homoj.

En la mondo estas granda lingvoĥaoso, kiu tre malhelpas la normalan komunikadon.

Estas kiuj asertas, tiun ĉi lingvoĥaoson povas solvi iu nacia lingvo. Do Esperanto ne estas bezonata.

Kial oni kontraŭas la zamenhofan lingvon?

La respondo ĉiam estas infaneca kaj stulteta. Onidire per Esperanto ne eblas komuniki kaj ĝi ne estas uzebla sur ĉiu tereno. Ekzemple fakliteraturo apenaŭ ekzistas en Internacia Lingvo. Male en la anglan lingvon preskaŭ ĉio estas tradukitaj kaj legeblaj.

Mi ne diskutas. Vere nun la angla lingvo estas uzata pli vaste, sed tio estas stultaĵo, ke tiaj tekstoj ne estas tradukeblaj al Esperanto.

Kiam la homaro paŝos sur tiun ŝtupon de la evoluo, ke estos komprenita la senco de tiu ĉi lingvo, tiam (se ankoraŭ Esperanto ekzistos) la diverslingvaj nacioj amase uzos ĝin kaj la nomo de la kreinto estos benata.

Bedaŭrinde nun en 2018 ni homoj estas tro primitivaj, lingvaj prauloj por ke ni komprenu la valoron de tiu ĉi bela kaj grava lingvo.

Mi nur povas esperi, ke nin sekvantaj generacioj estos pli ŝaĝaj ol ni.Ili ne forĵetos tiun ĉi bonegan eblon rapide kaj facile ellerni la komunan lingvon de la homaro.

Verkis: Apáti Kovács Béla el Hungario

Fonto: https://www.facebook.com/espbela/posts/10212141128227344

Esperanto nasıl yeniden gündeme geldi? (BBC Türkçe)

bbc tr

İlk ortaya çıkışının üzerinden 130 yıl geçen ütopik dünya dili Esperanto bugün az sayıda insan tarafından konuşulsa da internet bu ilginç dile yeni bir alan açtı.

(Daha fazla okumak için resmin üzerine veya aşağıdaki bağlantıya tıklayınız)

http://www.bbc.com/turkce/vert-fut-42695405

Lernu!

Lernu!” uzun yıllar Esperanto eğitimi veren bir kurs sayfası. Yeni şekli şimdi Türkçe dilinde de mevcut.

Kurs’ta toplam 26 tane ders ve bol sayıda alıştırmalar var. Ders Metinleri Anna Löwenstein tarafından yazılmış “Teorio Nakamura” adlı zamanda seyahat üzerine eğlenceli bir hikaye.

Kursun dilbilgisi metinleri şu anda Türkçe dilinde değil. Ayrıca eski sürümde küçük bir Türkçe sözlük varken şu anda bu sözlük mevcut değil. İngilizce bilenler İngilizce sözlüğü kullanabilirler.

https://lernu.net/tr/

 


 

 

Lernu!” estas retejo pri Esperanto kurso dum multaj jaroj. Nun ĝia nova versio ankaŭ troviĝas en la turka lingvo.

En la kurso estas 26 lecionoj kaj multaj ekzercoj. La tekston de la nova kurso, “Teorio Nakamura”,  verkis Anna Löwenstein kaj ĝi estas amuza rakonto pri tempo-vojaĝo.

La tekstoj pri gramatiko ankoraŭ ne estas tradukitaj en la turka lingvo. Kvankam iam estis turka vortareto, ĝi nun ne ekzistas. Tiuj, kiuj parolas la anglan povas uzi la vortaron el la angla lingvo.

https://lernu.net/tr/

Lernu net 2

Yahya Kemal Beyatlı kaj lia poemo “Kvieta Ŝipo”

YKB1Yahya Kemal Beyatlı1 (1884-1958) estas unu el la plej gravaj turkaj poetoj. Li estis poeto, verkisto, politikisto kaj diplomato. Lia poezio estis la ponto inter la malnova kaj nova stilo de la turka poezio. En juna aĝo li forfuĝis al Parizo por fariĝi de “Junaj Turkoj” aŭ “Novaj Turkoj” (Tiu estis grupo de intelektuloj, kiuj provis alporti demokratecon al la Osmana diktatoreco. Kvankam ili me sukcesis fari ti, ili kontribuis al la konstituciismo en la Osmana Imperio.  Li poste apogis la militon de libereco kaj li eĉ farigis delegito de la turka registaro en la packonferenco en Lozano. Lİ poste fariĝis politikisto kaj laboris en turkaj ambasadejoj en diversaj landoj. Li dum sia vivo publikigis neniun libron sed post lia morto oni publikigis du librojn pri liaj verkoj “Kendi Gök Kubbemiz” (nia propra ĉielkupolo) kaj “Eski Şiirin Rüzgarıyla” (kun la vento de la malnovstila poezio”.

Nun ni revenu al lia fama poemo “Kvieta Ŝipo” kiu ankaŭ estis komponita.

YKB2Celile Hikmet2 estis bela konata virino tra la tuta Istanbulo. Ŝi estis la patrino de la fama komunista poeto Nazım Hikmet Ran. Dum la jaro 1916 ŝi havis gravajn problemojn kun sia edzo Hikmet. En tiu tempo Nazım Hikmet estis mararmea lernanto, kaj la turka gazetaro estis interesiĝema pri liaj poemoj. Yahya Kemal estis dungita kiel la instruisto de Nazım pri poezio kaj ili kunvenis en la hejmo de Celile en Büyükada3 kiam Nazım alvenis hejmen en la semajnfinoj. Dum someroj ili loĝis en Büyükada kaj dum vintroj ili loĝis en Istanbulo.

YKB3Yahya Kemal kaj Celile dum tiuj renkontiĝoj enamiĝis unu al la alia, sed Nazım komprenis iliajn aferojn kaj iam metis noton en la poŝo de la mantelo de Yahya Kemal kun la averto “li venis kiel mia instruisto al tiu domo, sed vi ne povos veni kiel mia patro”. Celile poste eksedziĝis kun sia edzo Hikmet tamen pro la noto de Nazım, Yahya Kemal maltrankviliĝis kaj kvankam li ŝin tre multe amis, li ne povis decidi proponi geedziĝon al ŝi. Kaj tiu geedziĝo neniam okazis. Ili poste haltis vidi unu la alian kaj nek Celile, nek Yahya geedziĝis kun aliaj homoj.

Multaj jaroj pasis. Nazim Hikmet nun estis grava poeto kaj komunisto. La tiamaj registaroj malliberigis kaj suferigis lin dum longaj jaroj. Celile estis tre maljuna kaj ŝi eĉ perdis parton de sia vidkapablo. En sia maljuna aĝo ŝi estis zorganta kolekti subskribojn por la liberigo de Nazım. Iun tagon, ŝi estis sur Galata ponto, petante subskribojn el la preterpasantoj. Yahya Kemal estis unu el ili kaj li rekonis ŝin sed li nek alproksimiĝis al ŝi, nek donis subskribon por Nazim. Li rapide malproksimiĝis el tiu loko.

Kiam Yahya Kemal mortis, en liaj ŝrankoj aŭ labortabulo, inter la paperfolioj, oni trovis leterkovrilon en kiu estis du rozfolietoj. En la leterkovrilo estis ankaŭ mallonga noto :  “Ĉi tiu memoraĵo estas la du folietoj de la rozo el la brusto de sankta virino, kiujn ŝi disŝiris kaj donis al mi en la 19-a de Aŭgusto 1930 je la 10:00-a horo kiam mi adiaŭis ŝin en Sirkeĝi Staciodomo. Ĉi tiujn du folietojn mi ĝiseterne konservos…” En tiu tago Yahya Kemal komprenante ke ĉi tiu amo ne povus daŭri estis forlasanta Istanbulon por iri al Parizo por iom da tempo.

La poemo “Kvieta ŝipo”

YKB4Ĉiuj pensas, ke la temo de ĉi tiu poemo estas pri morto, sed la “deakriĝanta ŝipo el tiu ĉi ŝiphaveno por kiu neniu poŝtuko aŭ mano skuiĝas” estis verkita por ŝia granda amo kaj ĉagneriĝo  kiam Celile estis foriranta el la insulo Büyükada por reveni al Istanbulo per ŝipo. Fakte le temo estis pri lia morto dum ĉi tiu momento.

SESSİZ GEMİ

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.

KVIETA ŜIPO

Se venis la tago por deankriĝi el tempo,
Al nekonata loko ŝipo ekveturas el ĉi tiu haveno.

Ĝi kviete survojiĝas kvazaŭ sen pasaĝeroj;
Dum ĝia ekveturo skuiĝas neniu poŝtuko, nek manoj.

Malĝojas pro tiu vojaĝo restantoj en kajo,
Malsekaj okuloj rigardas dum tagoj al la horizonto.

Senhelpaj koroj! Nek tiu estas la ŝipo lasta!
Nek tiu estas de nia malĝoja vivo la funebro lasta!

En mondo amantoj kaj amatoj vane atendas;
Kvazaŭ ili neniel scias, ke amantoj neniam revenas.

Ŝajnas kontenta de sia loko la foririnto,
Multaj jaroj pasis; sed neniu revenis el sia vojaĝo.

Fontoj:
https://www.takvim.com.tr/yazarlar/savas_ay/2011/04/15/yahya-kemal-bu-siiri-kime-yazdi
https://www.turkedebiyati.org/yahya_kemal_beyatli.html
https://www.turkedebiyati.org/forum/konular/1993-Jon-Turkler
http://blog.milliyet.com.tr/celile-hikmet-in-kirik-bir-ask-oykusu/Blog/?BlogNo=306383

1 Jahja Kemal Bejatli
2 Ĝelile Hikmet
3 Bujukada (la plej granda insulo de Istanbulo)

Pri Nazım Hikmet vidu:
Poezio de Nazım Hikmet Ran

Turka Stelo – jarkolekto 2018

Dergimizin eski sayılarını indirmek için lütfen aşağıdaki linklere tıkladıktan sonra açılacak sayfanın orta kısmındaki “download through your browser” butonuna tıklayınız.

Dergimiz ücretsiz ve herkese açık, ancak bize e-posta adresinizi yollarsanız her ay başında dergi mesaj kutunuza otomatik gelecektir. Bu şekilde biz de okuyucu sayımızı bilmiş olacağız gerektiğinde sizlere toplu mesaĵ ile anons yapabileceğiz.


Por elŝuti la malnovajn numerojn de nia revueto bonvolu klaki sur la ligiloj suben kaj poste en la malfermita retpaĝo klaki sur “download through your browser” butono en la mezo de la ekrano.

Nia revueto estas senpaga kaj malfermita al ĉiuj, sed se vi sendos al ni vian retpoŝt-adreson ni sendos la revueton en la komenco de ĉiu monato al via leterkesto aŭtomate. Tiel ni scios la nombron de niaj legantoj kaj ni ankaŭ povos sendi anonc-mesaĝojn al la tuta grupo.


2018.01 : #25 januaro 2018
2018.02 : #26 februaro 2018
2018.03 :
2018.04 :
2018.05 :
2018.06 :
2018.07 :
2018.08 :

2018.09 : 
2018.10 :
2018.11 :
2018.12 :
2018      :


TS 26

SON DERGİYİ ONLINE OKUYUN
(Lütfen resim üzerine tıklayınız)

LEGU LA LASTAN NUMERON RETE
(Bonvolu klaki sur la bildo)

 

 

 

 

 

 


 

Turka stelo 20172017 yılı koleksyonu / Kolekto de la jaro 2017

Esperanto Tanıtımı / Prezento de Esperanto

esperantoturkiye resim

27 Aralık 2017 günü, Avcılar Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi öğrencilerine Esperanto tanıtımı yapıldı. Tanıtıma 150 civarında öğrenci katıldı. Tanıtım 1 saatten az fazla sürdü. Talebe göre Şubat ayı içerisinde 4 derslik hızlı Esperanto kursu verilecek.


En la 27-a de decembro 2017 ni prezentis Esperanton al la lerntoj de Avcılar Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi lernejo. En la prezento ĉeestis ĉirkaŭ 150 lernantoj. La prezento daŭris iom plu ol unu horon. Laŭ peto de lernantoj eble okazos 4-leciona rapida Esperanto kurso en februaro.

 

Zamenhof Günü/ Esperanto Kitap Günü

20171216 kalendaro15 Aralık günü Zamenhof Günü veya Esperanto Kitap Günü idi. Hollanda’nın Den Haag veya Lahey de denilen kentinde Polonya büyük elçiliği bir kutlama toplantısı yapmış. Edukado.net organizasyonunun başındaki kişi Katalin Kovats da Polonya başkonsolusluğa davetliymiş. Eğlence kısımlarının dışında Katalin bir de kısa ve hızlı kurs vermiş katılanlara. Katılanların arasında Türk büyük elçisi Sadık Aslan da varmış. Resimlerde gözlükleri kafasında olan kişi. Esperanto dili ile çok ilgilenmiş, hatta Katalin dün sabah benden Türkiye’de yapılan şeyler hakkında bazı web bağlantıları istedi, büyük ihtimalle Katalin’i arayacakmış ona vermeyi planlıyormuş…

(fotoğrafı büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz)

Bildo 000

Zamenhof Tago / Esperanto Libro Tago

20171216 kalendaro16 Aralık Cumartesi günü Zamenhof Günü / Esperanto Kitap Gününü kutlamak için esperantist olmayanlara Esperanto’yu tanıtmaya karar verdik. Sunuma esperantist olmayan 17, esperantist olan 5 kişi yani toplamda 22 kişi katıldı.

Sunumu iki bolümde gerçekleştirdik:

1) Hızlı genel bir tanıtım ile Esperanto nedir, tarihçesi, kurumları, kültürü, Türk Esperanto hareketi, başarılar vs anlatıldı ve yaklaşık 45 dakika sürdü.

2) Esperanto diline hızlı bir giriş. Sunum Unua Libro’daki 16 kurala dayalı olarak hazırlandı ve bolca örneklerle desteklendi. Bu da yaklaşık 90 dakika sürdü.


 

En la 16-a de decembro por festi la Zamenhof-Tagon / Esperanto Libro-Tagon ni decidis prezenti Esperanton al neesperantistoj. En nia prezento estis 17 neesperantistoj kaj 5 esperantistoj do entute 22 homoj ĉeestis la prezenton.

La prezenton ni faris en du eroj:

1) Rapida ĝenerala prezento pri kio estas Esperanto, ĝia historio, ĝiaj institucioj, ĝia kulturo, la turka Esperanto movado, niaj atingoj ktp, kiu daŭris preskaŭ 45 minutoj

2) Rapida enkonduko al Esperanto lingvo. La enkonduko estis bazita sur la 16 reguloj de la Unua Libro, kun multaj ekzemploj kaj tiu daŭris preskaŭ 90 minutoj.

20171216 foto

%d bloggers like this: